Jump to content
SWeeT6six6

Cam Filmi hk. (Emniyet Genel Müdürlüğü cevabı) 27.03.2009

Tavsiye Edilen Mesajlar

SWeeT6six6

16.03.2009 tarihli Bilgi Edinme başvuruma verilen 27.03.2009 tarihli cevap:

16.03.2009 tarihli bilgi edinme başvurunuz incelenmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkartılan “Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği” (MARTOY) kapsamında yürürlüğe konulan gerek “Motorlu Araçlar ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (92/22/AT)” ve gerekse eşdeğeri olan “Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun R43 sayılı Regülasyonunda” tüm camların uyması gereken teknik şartlar belirtilmiştir.

R43 Regülasyonunun 2.13.1 ve 2.18.2 maddelerindeki tariflerin kapsamında olmayan emniyet camının; ışık geçirgenliği % 70’in altında ise muhtelif deney işleminden geçmesi ve buna Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ulusal tip onayı alınması gerekmekte olup, tip onayı düzenlenen bu tür renkli camların “E” veya “e” işaretinin yanında “V” sembolü ile gösterilmesi zarureti bulunmaktadır.

Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir.

2018 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Araçların teknik şartlara uygunluğu başlıklı 30. maddesinde;

“Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun durumda bulundurulması zorunludur.

a) Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler para cezası,

B) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlar, teknik şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasında trafikten men edilebilir. (B) bendindeki şartlara uymayan ve uyumsuzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi ihtar olunur, ihtarda verilen süre içinde teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde, araç trafik zabıtasında trafikten men edilir.”

Ayrıca 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’na bağlı Trafik Yönetmeliği’nin 63. Maddesinin son fıkrasında da, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerinde renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır. Hükmü bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Görülüyor ki, açık hüküm sadece son paragrafta yani yönetmelikte var. Yönetmelikler veya tüzüklerle suç oluşturulamaz ve ceza verilemez.

Diğer bir deyişle yönetmelikler sadece o kurumun çalışanlarını yönlendirmek içindir. Bir de örnek vereyim, herhangi bir şirketin ana sözleşmesi veya bir derneğin tüzüğü nasıl ki sadece o şirketin ortak ve çalışanlarıyla o derneğin üyelerini bağlarsa, bu yönetmelik de Emniyet çalışanlarını bağlar, beni bağlamaz.

Yönetmeliğe dayanarak bir şeyi men etmeleri ne kadar mantıklıysa mesela bizim forum kurallarımıza dayanarak aynı şeyi serbest bırakmamız da aynı derecede mantıklıdır, yani biz de forum kurallarımıza "MazdaclubTR üyeleri görüşü engellemeyen renkli cam kullanabilirler" yazabiliriz ve hukuken her ikisi de aynı değerdedir...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
SWeeT6six6

Görülüyor ki, açık hüküm sadece son paragrafta yani yönetmelikte var. Yönetmelikler veya tüzüklerle suç oluşturulamaz ve ceza verilemez.

Diğer bir deyişle yönetmelikler sadece o kurumun çalışanlarını yönlendirmek içindir. Bir de örnek vereyim, herhangi bir şirketin ana sözleşmesi veya bir derneğin tüzüğü nasıl ki sadece o şirketin ortak ve çalışanlarıyla o derneğin üyelerini bağlarsa, bu yönetmelik de Emniyet çalışanlarını bağlar, beni bağlamaz.

Yönetmeliğe dayanarak bir şeyi men etmeleri ne kadar mantıklıysa mesela bizim forum kurallarımıza dayanarak aynı şeyi serbest bırakmamız da aynı derecede mantıklıdır, yani biz de forum kurallarımıza "MazdaclubTR üyeleri görüşü engellemeyen renkli cam kullanabilirler" yazabiliriz ve hukuken her ikisi de aynı değerdedir...

Yazalım o zaman abi. :)

Belki meşrulaştıracak bir cevap alırım düşüncesiyle yazılı bilgi istedim ama bunu polise göstersem, o da ceza makbuzunu gösterecek direk bana.

Verdiğin bilgiler için de teşekkür ederim. Lakin bunu polise anlatsam sonuç yine aynı olacak. Mahkeme felan filan uzun bir süreç gerekecek yani..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Ben polise anlatırsınız veya anlatabilirsiniz anlamında yazmadım zaten Enesciğim, paşa paşa cezayı yeriz hepimiz üstüne de suyumuzu içeriz ta ki bir cevahir çıkıp itiraz edecek, dava açacak, cezayı iptal ettirecek veya ettiremeyecek, Danıştay o yönetmeliğin o maddesini iptal edecek falan, gerçekten uzun işler bunlar, kimse uğraşmaz, ben bile uğraşmam açıkçası ve de kendimi kınıyorum bu açıdan....

Benim söylediğim "Salt hukuk" açısından, olması gereken bu, uygulama ya da yasanın kaleme alınışı yanlış..

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
dunyamil

Görülüyor ki, açık hüküm sadece son paragrafta yani yönetmelikte var. Yönetmelikler veya tüzüklerle suç oluşturulamaz ve ceza verilemez.

Diğer bir deyişle yönetmelikler sadece o kurumun çalışanlarını yönlendirmek içindir. Bir de örnek vereyim, herhangi bir şirketin ana sözleşmesi veya bir derneğin tüzüğü nasıl ki sadece o şirketin ortak ve çalışanlarıyla o derneğin üyelerini bağlarsa, bu yönetmelik de Emniyet çalışanlarını bağlar, beni bağlamaz.

Yönetmeliğe dayanarak bir şeyi men etmeleri ne kadar mantıklıysa mesela bizim forum kurallarımıza dayanarak aynı şeyi serbest bırakmamız da aynı derecede mantıklıdır, yani biz de forum kurallarımıza "MazdaclubTR üyeleri görüşü engellemeyen renkli cam kullanabilirler" yazabiliriz ve hukuken her ikisi de aynı değerdedir...

Selman Abi size katılamayacağımı belirtmekten elem duymaktayım. Ukalalık olarak kabul etmeseniz eğer bir ufak açıklamada bulunacağım;

Bidiğimiz yönetmeliğin kanuni tarifi; kanun ve tüzüklerin uygulanmasına açıklık getiren ve bunlara aykırı hükümler taşımayan bakanlıklar ile kamu tüzel kişilerinin çıkardığı hukuki metinlerdir, şeklindedir. Yasal olarak geniş Halk kitlelerini ilgilendiren, sınırlama getiren yönetmeliklerin resmi gazetede yayımlanması gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu' na uygun olarak düzenlenmiş karayolları trafik yönetmeliği de 18.07.1997 tarihinde 23053 sayılı Mükerrer Resmi gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Ceza olarak belirtmiş olduğunuz ve ancak kanun ile düzenlenebilecek husus hürriyeti bağlayıcı cezaları kastetmekte olup, yasalar ile düzenlenmemiş hürriyeti bağlayıcı cezaları(genelge, yönetmelik ve hatta kanun Hükmünde kararname) içeren metinler vya bunların bir kısmı, Danıştay ve hatta (kanun Hükmünde kararnameler)Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmektedir.

Ancak Yönetmelik ve genelgeler Anayasaya, dayanak yasaya, yasa ve tüzüklere aykırı olamaz ve eğer bunlara bir aykırılık içeriyor yada böyle olduğunu düşünüyor iseniz Yönetmeliğin iptali için Danıştay' a iptal davası açabilirsiniz...

Bu yönetmeliğe dayanarak memur arkadaşlar pek çok kardeşimizin canını yakmaktalar ve bence çok koyu film takan arkadaşlar ile ilgili de haklılar ama tabi ne desek boş şimdi burda...

Umarım açıklayıcı olmuştur, Saygılar Abi...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Dünyamil, ben hürriyeti bağlayıcı ceza yani hapis cezası ile para cezası arasında bir fark görmüyorum açıkçası, böyle bir ayırım da hatırlamıyorum, hepimizin bildiği "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" prensibi...

Senin dediğin şu açıdan düşünüldüğünde doğru olabilirdi, bu kanunu ve yönetmeliği yazan elemanlar farklı bir ifade kullansalardı, mesela ilk mesajda verilen ilk maddenin sonunda "Görüşü engelleme kriterleri yönetmelikle belirlenir" denilseydi vb., bu teknik bir konu olur ve tartışılmazdı, ama ortada saçma bir ifade var, görüşü engellemek gibi, neye göre görüşü engellemek bir kere? Film ne koyulukta olursa olsun içeriden dışarıya görüşü belki çok az engeller, daha fazla değil...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Aslında bu konu burada konuşulacak şey değil tabii, üyelere özel bölümde daha farklı şeyler yazılırdı ama işin esası şu bence, bizim bütün sorunlarımız da buradan kaynaklanıyor ülke ve toplum olarak, teknik devlet kavramına geçemedik, bunu kabul edemedik bir türlü, devlet ve devlet memurları kendilerini bizim başımızda bekçi olarak görüyorlar hizmetimizde olduklarını unutarak...

Devlet memuru arkadaşlar alınmasın, hepimizin ailesinde veya geçmişinde var devlet memurluğu, ortaya konuşuyorum, mesai saatleri içinde vatandaşa hizmet edeceksiniz ama diğer 16 saatte de siz hizmet alacaksınız mesai arkadaşlarınızdan, olaya böyle bakmak lazım...

Konumuza dönersek biraz önce maç seyrederken iyi ifade edemedim, şimdi kanun diyor ki "Görüşü engelleyecek araç".....

Ne demek bu? Camın, cam filminin falan adı yok ortalıkta burada...

Neye göre ve ne açıdan, kimin görüşü engellenirse suç?

Kabul edilebilecek yorum sürücünün görüşünün engellendiği hallerdir, peki filmler içeriden dışarıya görüşü engelliyorlar mı? En en koyu olanları belki belki bir derece.....

Peki bütün emniyet ve vip araçlarında en ve de en koyu renk film var mı? Vaar....

Peki nedir bunu sebebi?

Çünkü bu arkadaşlar dışarıdan görülmek istemiyorlar ama dışarıyı net bir şekilde görmek istiyorlar, vurulmak istemiyorlar pisi pisine, ne yaptıklarının görülmesini istemiyorlar vs....

Ben de bir vatandaş olarak dışarıdan ne yaptığımın görülmesini istemiyorum, vurulmak istemiyorum, arabayı eşim veya kızım kullandığında taciz edilmelerini istemiyorum sığırlar ve de danalar tarafından...

Ne olacak peki şimdi?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
dunyamil

Mantık olarak haklı olabilirsin Selman Abi evet ancak biraz keyfi de olsa durum bu şekilde yorumlanıyor... Ayrıca Yönetmelik hususu kara Yolları trafik kanunu 135. maddesinde belirtilmiş, yani bu yetki yasa ile verilmiş, usule aykırı herhangi bir durum mevcut bulunmamakta....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Dünyamil ben sadece mantık olarak değil usulen de haklı olduğumu düşünüyorum, kanunda açıkça ve net olarak tarif edilmeyen fiil suç olarak kabul edilemez ve ceza verilemez. Hatta suç ve ceza hükümleri içeren kanunlar muhtarlıklarda ilan edilirdi benim hatırladığım kadarıyla, resmi gazete yeterli olmazdı, halen öyle mi bilmiyorum açıkçası...

Trafik kanunu ile verilen yetki "Ayrıntılar yönetmelikte belirtilir" türünde bir sallama yetki olsa gerek adet olduğu üzere ama yönetmelikler suç tarifi yapamaz, olsa olsa kanunda suç olarak kabul edilen bir fiilin teknik sınırlarını belirleyebilir diye düşünüyorum, o bile tartışılır aslında...

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
delta31tr

Film konusunda bir kac sey yazmak istiyorum bu konuya aciklik getirmek icin...Avrupada vede TR de Arabalarinizi film yapabilirsiniz. Ama bunun 2 sarti var...1. cam filmleri arka camlarda olabilir 2. Cam filmler ruhsata islenmis olmali. Avrupada one camlarda siyah filmi bir polis gorevlisi gordugu an cezayi aninda yersiniz ve trafik kontrolunde suclu muamelisi gorursunuz, cunku polis memurlari ondeki camlardan dolayi surucuyu goremiyorlar ve eleri ya jobta yada silahta olur. Bu yuzden Avrupada adam akili hic kimse on camlara film yapmaz. Malesef TR de 98% ruhsata isletmedi icin polis ve jandarmadan kacmak zorunda kalinir, bide arabanin egzosundan da asiri bir ses gelirse, bu araba stock olsa bile, polis gicik olup size ceza keser.

Semavi abi eyer film yapacaksan ruhsata islet ve sadece arka camlara film yap bu durumda normalde polis sana ceza yazamas.

Avrupa bolumu haric, burdaki yazdim bilgiler kulaktan dolma,kendi arastirmam ve aklimda kalan bilgilerle yazilmistir. Yani polis kontrolunde bizim delta var o ole diyor die memura bir sey derseniz ne olur bilmem :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
dunyamil

Dünyamil ben sadece mantık olarak değil usulen de haklı olduğumu düşünüyorum, kanunda açıkça ve net olarak tarif edilmeyen fiil suç olarak kabul edilemez ve ceza verilemez. Hatta suç ve ceza hükümleri içeren kanunlar muhtarlıklarda ilan edilirdi benim hatırladığım kadarıyla, resmi gazete yeterli olmazdı, halen öyle mi bilmiyorum açıkçası...

Trafik kanunu ile verilen yetki "Ayrıntılar yönetmelikte belirtilir" türünde bir sallama yetki olsa gerek adet olduğu üzere ama yönetmelikler suç tarifi yapamaz, olsa olsa kanunda suç olarak kabul edilen bir fiilin teknik sınırlarını belirleyebilir diye düşünüyorum, o bile tartışılır aslında...

Abi aynı şeyi konuşuyoruz işte, kara Trafik Kanununda belirtilen sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren durumlar(yanlış hatırlamıyorsam) işte bu yönetmelikte açılmış, ayrıyeten bir suç ve ceza yaratılma durumu yok yani... Buradaki durumda aynen yazdıklarınızın son paragrafındaki sürüş güvenliğini tehdit eden durumun teknik tanımlamasını yapmaktadır. Yani Polis ceza yazarken Yönetmeliğe değil, yasaya aykırılık ile ilgili ceza makbuzu düzenler ve tutanağın üzerine de Kara Trafik kanunun İlgili maddesini yazar...

Eğer ki siz bu hususta düzenlenemenin daha geniş bir şekilde yeni suç tanımı yaptığı iddiasında iseniz en basitinden Yönetmeliğin iptali için danıştaya Dava açabilirsiniz.... :) Yada siz masrafları karşılayın ben hallederim dava olayını ama kazanmak hususunda karanti veremem... :)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Özel sektörde çalışırken benim kadar çatlak bir patronum vardı, nelerle uğraştık bir bilsen....:D İşi tam ülkeyi sarsacak davalara doğrultmuştuk ki battık para kazanmayı ihmal ettiğimizden o arada.....:D

Dünyamil teşekkürler...:)

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
SWeeT6six6

Film konusunda bir kac sey yazmak istiyorum bu konuya aciklik getirmek icin...Avrupada vede TR de Arabalarinizi film yapabilirsiniz. Ama bunun 2 sarti var...1. cam filmleri arka camlarda olabilir 2. Cam filmler ruhsata islenmis olmali. Avrupada one camlarda siyah filmi bir polis gorevlisi gordugu an cezayi aninda yersiniz ve trafik kontrolunde suclu muamelisi gorursunuz, cunku polis memurlari ondeki camlardan dolayi surucuyu goremiyorlar ve eleri ya jobta yada silahta olur. Bu yuzden Avrupada adam akili hic kimse on camlara film yapmaz. Malesef TR de 98% ruhsata isletmedi icin polis ve jandarmadan kacmak zorunda kalinir, bide arabanin egzosundan da asiri bir ses gelirse, bu araba stock olsa bile, polis gicik olup size ceza keser.

Semavi abi eyer film yapacaksan ruhsata islet ve sadece arka camlara film yap bu durumda normalde polis sana ceza yazamas.

Avrupa bolumu haric, burdaki yazdim bilgiler kulaktan dolma,kendi arastirmam ve aklimda kalan bilgilerle yazilmistir. Yani polis kontrolunde bizim delta var o ole diyor die memura bir sey derseniz ne olur bilmem :D

Benim bildiğim cam filmini ruhsata işletebilmek için, bir de gerekçe sunmak lazım. Sağlık nedeniyle (güneş alerjisi gibi) yaptırdım diyip, bir rapor sunmak gerekiyor mesela.

Yanılıyor muyum? Yani canım istedi yaptırdım diye gidip işletebiliyor muyuz ruhsata?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
dublör

Konu cam filminden açılmışken; ben de bugün aracıma orta ton film yaptırdım :) Bostancı sanayi sitesinde, Solarguard marka ve 5 yıl garantili. Sanırım Ziebart da aynı markayı kullanıyor.

ilk resim film çekilirken.

02042009hql.jpg

02042009001e.jpg

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
delta31tr

hayirlu ugurlu olsun....

Valla saglik olayi o kadar sacma geliyorki kula, kesin oledir dedirtiriyor insana :D. Valla saglik olayini ilk kez sizden duydum, bilemiyecem..... Ama isin ozu su ki , dublordede goruyoruz, takan takiyor :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
SWeeT6six6

mesele meşru olmadığı halde takmak :D

:D yok yaw daha yaptırmadım. meşrulaştırıp takmaya çalışıyorum. Olmadı gayrı meşru takıcaz artık :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

Bilgi Bankası

Üye Haritası

MazdaClubTR Hakkında

2006 senesinin son günlerinde 20 kişi tarafından kurulan MazdaClubTR, Mazda tutkunu ve/veya sahibi binlerce üyenin katkısı ile Mazda konusunda oluşturulan en kapsamlı forum, haber ve bilgi bankasına sahip bağımsız bir topluluktur.

×
×
  • Yeni Oluştur...