Jump to content
 • İlhan
  İlhan

  2.El Otoya Garanti Zorunluluğu

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el  motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere,  taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir  süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü  getireceklerini bildirerek, "Aracını galeriden veya bu işle iştigal eden bir iş  yerinden aldığında, 5 veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra arıza  vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret  yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak."  dedi.

  Tüfenkci, Otonomi'de düzenlenen toplantıda, "İkinci El Motorlu Kara  Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin açıklamalarda  bulundu.

  Yurt dışından sıfır diye ithal edilen ama AB mevzuatına göre ikinci el  olarak değerlendirilen araçların, Türkiye'de kullanımında gümrük mevzuatı  açısından büyük sıkıntılar çıktığını hatırlatan Tüfenkci, gümrük idarelerince  yapılan incelemelerde, bazı araçlara el konulduğunu, bazılarının takibe  alındığını, bazılarının da incelemelerinin sürdüğünü söyledi. Yurt dışından  getirilen araçların, ülkeye girdikten sonra ikinci, üçüncü hatta dördüncü ele  ulaştığını bildiren Tüfenkci, burada iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetine  yol açan uygulamalarla karşılaştıklarını anlattı.

  Tüfenkci, bu konuda inceleme yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de bu  mevzuat tehdidi altında bulunan yaklaşık 40 bin araç mevcuttu. Bunların bir  kısmının incelemeleri tamamlanmış ve gümrük otoparklarını çekilmiş, bir kısmının  da incelemesi ve takibatı devam ediyordu. Son çıkan torba yasa ile beraber,  sektörden büyük bir talep vardı... Bu alanda bir düzenleme ihtiyacı hissettik ve  kısa zamanda düzenlemeyi yaparak, hayata geçirdik." diye konuştu.

  Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Eşyanın ithali, lisansa, şarta,  izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik  belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya  belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük  vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası  verilir." hükmünün yer aldığını anımsatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

  "Bu tip eşyalarda, gümrüklenmiş değerinin yüzde 25'ini 6 ay içinde  yatırdığı takdirde, araç kimin elindeyse, kim yatırırsa o aracı elinde olan  vatandaşa yatırdığında, o aracı kendisine iade edelim. Bundan sonra da  yakalamalarda bulunulmasın, sadece şüphelenilen ve incelemeye tabi olan araçlar  sicile şerh verilerek, araç sahibinde kalsın. İnceleme sonucuna göre, bir karar  verilsin hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da halen incelemeye başlanmamış  veya inceleme aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay içinde  başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15'lik ceza ödeyerek, bu takibattan kurtulmuş  olacaklar."

   Tüfenkci, düzenlemenin elinde bu tip araç bulunanlara, bir rahatlama  getireceğine işaret ederek, onları her ana araçlarına el konulması korkusundan  kurtarmış olacaklarını dile getirdi. Gümrüklerde bekleyen araçları çürümekten  kurtararak, bunları yeniden ekonomiye kazandıracaklarının altını çizen Tüfenkci,  böylece elinde bu tip araç olanlara, kendileri beyanda bulunduğunda bir imkan  getirileceğini ve takibattan kurtulacaklarını kaydetti.

  Yetki belgesi olmayan ikinci el otomobil satamayacak

  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda, 2. el motorlu  kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla  "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"  hazırlandığına değinen Tüfenkci, taslağın bakanlıklar, diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açıldığını hatırlattı.

   Yönetmelik taslağının ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle  iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların ikinci el  taşıt alım satım faaliyetlerini, noterlerin bu faaliyetlere ilişkin  yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin  usul ve esasları, ikinci el taşıt ticareti yapılan işletme, toplu iş yeri ve  pazarlarda aranan şartları, bakanlık ve yetkili idarelerin ikinci el taşıt  ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyeceğini anlatan  Tüfenkci, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve  yalnızca bu işle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından  yapılması öngörüyoruz. İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile  esnaf ve sanatkarlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma şartı  getirilecek. Her önüne gelen, 'Ben ikinci el otomobil alıp satıyorum' diye ortaya  çıkamayacak. Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal eden  esnaflarımız ve tacirlerimiz tarafından bu ticari faaliyet sürdürülecek. Yetki  belgesi, bakanlıkça öngörülecek gerekli eğitimleri alınması koşuluna bağlanacak."  şeklinde konuştu.

  Tüfenkci, bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile özel  hukuk tüzel kişilerinin, bir takvim yılı içinde ikinci el taşıt satışı  yapmalarının belli koşullara bağlandığına değinerek, getirilen düzenlemeyle  ikinci el taşıt ticaretindeki aktör profilini netleştirmeyi ve kayıt dışı  faaliyetlerle vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. İkinci  el motorlu kara taşıtı satışına aracılık eden işletmelere, kendisine teslim  edilen taşıtlar için taşıtın adına tescilli olduğu kişiye verilmek üzere, taşıt  teslim belgesi düzenlenmesi şartı ve satışa sunulan taşıtın ön yüzünde, araca  ilişkin tanıtıcı bilgilerin bulundurulması şartı getireceklerinin altını çizen  Tüfenkci, belli bir yaşın veya kilometrenin altında olan ikinci el taşıtlar için  işletmelere taşıt satışı öncesinde ekspertiz raporu alma ve bir nüshasını alıcıya  teslim etme zorunluluğu getireceklerini de aktardı.

  Garanti konusunda da ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan  veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi  parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli  olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getirdiklerine değinen Tüfenkci, şu  değerlendirmelerde bulundu:

  "Aracını galeriden veya bu işle iştigal eden bir iş yerinden  aldığında, 5 veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra arıza vermemesi  gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları  zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak. Belki hem  süre hem kilometre 10 bin kilometre garantisi gibi veya 6 aylık, 1 yıllık gibi  yaşına göre, kademesine göre verilecek standart, herkesin kabul edebileceği  garantileri de vermek zorunda. Eğer arızalı satıyorsa onu belirtmesi gerekiyor,  ikinci el ticaretin de kaporta arızası da olabilir, tamiratı da gerekebilir bunun  da ticaretini önlememeniz lazım, o haliyle satması lazım ama bu araç tam,  eksiksiz bir araç diye müşteriye satıyorsa, satıcının bunun belli bir garantisini  de üstlenmesi gerekir. Taslakta ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında  noterlerin yükümlülüklerini de düzenledik. Bu kapsamda, noterlere ikinci el taşıt  satışlarında yetki belgesiyle, gerekli görülen diğer belgeleri araması ve bu  belgeler ibraz edilmeden satış işlemini gerçekleştirmemesi şartını getirdik.  Önümüzdeki en geç 15 gün içinde Başbakanlığa, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere  sevk edeceğiz."

  Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç da otomobil ticaretinin  önündeki en büyük engellerden biri olan ithal otomobiller ile ilgili sıkıntının  çözüldüğünü söyledi. Düzenlemenin sadece otomobil ticareti değil, günlük yaşamda  gayrimenkul alım satımında dahi ortaya çıkan problemi giderdiğini belirten Erkoç,  "Yaklaşık 40 bin araç, her biri 100 bin lira olsa 40 milyar lira gibi bir rakam  dönüyor. Bu gelirden dolayı Maliye Bakanlığına ciddi bir para transferi olacak.  Yani piyasada 40 milyar liralık ticaretin önündeki engel tamamen kalkmış olacak."  dedi.

  Kaynak: Milliyet
  Kullanıcı Yorumları

  Tavsiye Edilen Yorumlar

  inşallah kağıt üstünde kalmaz uygulamaya geçer...galericilere de "dur" diyen olur temennisindeyim..

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  Bir çok konuda ciddi tedbirler alınmak isteniyor. Hepsi tüketici için önemli hususlar. İnşallah düzgün ve açık noktası olmayacak şekilde düzenleme yapılır ve işini düzgün yapan, vergisini ödeyen dürüst satıcıları ön plana çıkartan bir sistem haline gelir.

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  Emin olun ki bu düzenlemeyi en çok biz otomobil satıcıları bekliyoruz ve destekliyoruz. Galericiler federasyonunun düzenlediği bir çok toplantının gerek bireysel gerek ekip olarak içinde bulunduk. Yetki belgesinin çıkarılması gerektiği, bu işi kapıcıların, sucunun, beden eğitimi öğretmeni ya da elinde çantayla dolaşanların kaderine bırakılamayacağını, bu saygın mesleğin önce kanunda isminin geçmesi gerektiğini sonra da bunun sınırlarının çizilmesi gerektiğini önerdik. Daha sonra da cezi yaptırımları olması gerektiğini önerdik. Sonunda yöneticilerinde aklına yatan bu öneri kanunlaştı. Galericiler isimsiz komisyoncu olmaktan çıktı. Önce bir meslek olarak tanımı oldu, sonra da yetkinlikleri, mesleki eğitim kursları, sorumlulukları ve cezai yaptırımları oldu. 

  Biz Mazda Ozan Otomotiv olarak yaklaşık 1 senedir bu uygulamayı zaten belgeli olarak gerçekleştiriyoruz. Ama tabiki bilenler bilir yaklaşık 25 senedir her zaman sattığımız aracın arkasında durduk, araçlarımızı yenileyerek satma taraftarı olduk, geri alım garantisi verdik, ilkeli ve dürüst davranmaya özen gösterdik. Mesleğimiz ne olursa olsun bu güzel ülkemize bilinçli, dürüst, sorumluluk sahibi bireyler lazımdır. Toplum için faydalı olacağına inanıyorum.

  • Beğen 6

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  @mazda_ozan okurken gurur duydum, duygulandım, yürü be dedim =)

  gerçekten bende galericilerin destekçisiyim. Bu işi,  "bunu iş olarak yapanlar" yapsın..    

  sen kira ödüyorsun, iş yapıyorsun. hizmet veriyorsun.. zarar etsen de vergi veriyorsun. kâr edersen daha çok vergi veriyorsun.

  elin adamı geliyor vergisiz gelir elde ediyor..  

  • Beğen 4

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  merak ettiğim bir şey var, her 2. el araca fatura kesilebiliyor mu?

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  Alınan araçların hepsini şirket adına alıyoruz. Satarken binek otomobil, minibüs ve doblo, caddy, transporter tarzı kamyonet geçip hususi kullanımda yazan araclara %1 kdvli, diğer ticarilere %18 kdvli fatura kesiyoruz.

  SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

  • Beğen 2

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  En güzeli @mazda_ozan. Sizin gibi esnafların kıymetinin bilinmesi lazım artık. 

  Benim anlamadığım şu, ben aracımı direk satamayacak mıyım? Direk satış için bir açıklama görmedim haberde. 

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  Konuyu biraz daha doldurayım.. [emoji4]

  Buyrun, İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yonetmelik taslağı...7ea5e9c6c275a3f43a88374c6afceba1.jpg939e00342247112b9e9f7d5b37175516.jpgc3daa6c39219414e9584d937da388fa9.jpg4fa689cd6ecd1ee904921a571c32d4ea.jpgc10c5a159cfaf991a12460eb10858eca.jpgae29f2a26fdeafa971862d63b38d0e7a.jpg57ba683e2d5bd49c6cd06e8b62e33b74.jpg6cadf9ce24a3faa7e2d6e47f29f428f4.jpg8023569ae6ceaf0f3b1a23325db5d767.jpg

  SM-G930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  3 sene kullanmadan araba satamayacak mıyız yani? Normal vatandaş 3 sene içinde arabasını satacaksa aracı mı gerekecek? 

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  58c3d6a35c9ff_EkranAlnts.JPG.d42c1d8a37a957b9a1d71ef0d9a3c5e9.JPG

  Bizi ilgilendiren cümle burası. Sanırım biz gerçek kişi oluyoruz. 

  58c3d7912076e_EkranAlnts.JPG.e72d2475662dcba76efd45bf3262e430.JPG

  Burada bizi bağlayan bir şey var mı?

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  (4) İkinci el taşıt ticaretiyle uğraşmayan esnaf ve sanatkarlar, tacirler ve tacir olmayan özel hukuk tüzel kişilerinin diyor :)

  Yani, sen değil :)

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  O0

  Sen başkasın adaşım :)

  Sana serbest
  • Beğen 2

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş

  Yönetim çalışıyor;D saniyesinde silindi ileti :2funny: sen bitanesin @Fotifoti

  • Beğen 1

  Bu yorumu paylaş


  Yorum bağlantısı
  Diğer Sitelerde Paylaş


×
×
 • Yeni Oluştur...