Jump to content

Ağustos ayında otomotiv satışları yüzde 37,17 arttı


Ali
 Paylaş

Tavsiye Edilen Mesajlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılının ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,18 arttı.

1123825_620x410.jpg

 

Otomotiv Distiribütörleri Derneği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının, 2015 yılı sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,18 artarak 598.963 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ağustos ayında ise satışlar yüzde 37,17 arttı. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

 

OTOMOBİL PAZARI 8 AYDA YÜZDE 43, HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 62 BÜYÜDÜ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,18 artarak 598.963 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı sekiz aylık döneminde 406.962 adet toplam pazar gerçekleşmişti.  

Otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,93 artarak 453.817 adete yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 317.503 adet satış  gerçekleşmişti. 

 

Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı sekiz ayında geçen yıla göre %62,25 oranında artarak 145.146 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 89.459 adet satış yapıldı. 

 

OTOMOBİL PAZARI YILLIK YÜZDE 37, HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 38 BÜYÜDÜ

2015 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 82.577 adete ulaştı. 60.199 adet  olan 2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %37,17 oranında arttı. 

2015 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %36,83 artarak 61.753 adet olarak gerçekleşti.   

 

2015 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2014 yılının Ağustos ayına göre %38,2 artarak 20.824 adet seviyesine ulaştı. 

 

2015 yılı sekiz aylık dönemde, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %44,59, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %11,28 ve 2000cc üstü  otomobillerde %17,66 artış görüldü. 2015 yılı sekiz aylık dönemde, 85kW altı 14 adet, 121kW üstü ise 65 adet olmak üzere 79 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2015 yılı sekiz ayında, otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %41,64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 188.983 adet ile sahip oldu.  

2015 yılı sekiz aylık dönemde, dizel otomobil satışlarının payı %61,34’e gerilerken,otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise %48,19’a yükseldi. 

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentinin %83,7’sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere  göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %52,31 pay alan C (237.370 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49,06 pay, 222.658 adet) oldu. 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %70,8 pay ile Van (102.757 adet), ardından  %12,16 pay ile Kamyonet (17.656 adet), %11,29 pay ile Minibüs (16.390 adet) ve %5,75 pay ile Pick-up (8.343 adet) yer aldı.

 

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2015 yılı Ocak–Ağustos döneminde 598.963 adete ulaşarak, 2014 yılı aynı döneme göre baz etkisiyle %47,18 artış göstermiştir. 

2015 Yılı Son 4 Ayında - ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika faiz artırma beklentisi,- Jeopolitik gelişmeler,- Cari işlemler açığındaki gelişim,- İçerisinde bulunulan yeni genel seçim süreci etkili olacaktır.

 

 

Türkiye Otomotiv pazarında 2015 yılı sekiz aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 598.963 adet olarak gerçekleşti. 406.962 adet olan 2014 yılı aynı dönemi  otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %47,18 oranında artış gösterdi. 2015 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 82.577 adet olarak gerçekleşti. 60.199 adet olan 2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %37,17 oranında arttı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %52,17 artış gösterdi.

 

Türkiye Otomotiv pazarında, 2015 yılı sekiz aylık dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,93 artarak 453.817 adete yükseldi. Geçen sene aynı  dönemde 317.503 adet satış gerçekleşmişti.    2015 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %36,83 artarak 61.753 adete ulaştı. Geçen sene Ağustos ayında 45.131 adet satış gerçekleşmişti.  Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %71,67 artış gösterdi. 

 

Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %62,25 oranında artarak 145.146 adet seviyesinde  gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 89.459 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %38,20 oranında artarak 20.824 adet seviyesine ulaştı. Geçen sene Ağustos ayında 15.068 adet  satış gerçekleşmişti.

  

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %13,82 arttı.

2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,88 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 435.129 adet ile sahip  oldu. Ardından %3,25 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,85 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2014 yılı aynı dönemine göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %44,59, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında  %11,28 ve 2000cc üstü otomobillerde %17,66 artış yaşandı. 2015 yılı sekiz aylık dönemde, 85kW altı 14 adet, 121kW üstü ise 65 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %41,64 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller  (188.983 adet) ve ardından yine %29,41 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (133.488 adet ) sahip oldu.

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine  göre %38,22 oranında arttı. 2015 yılı sekiz aylık otomobil satış adetleri, 2014 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı %63,43’den %61,34’e (278.383 adet) geriledi.   

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2014 yılı aynı dönemine göre %53,22 arttı. 2015 yılı sekiz aylık otomobil satış adetleri geçen yıl  ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %44,95’den %48,19’a (218.676 adet) yükseldi.

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segmentinin %83,7’sini yine vergi  oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %52,31 pay alan C (237.370 adet) segmenti ve ardından %30,75 pay ile B (139.536 adet) segmenti ulaştı.

 

2015 yılı Ocak-Ağustos dönemi kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih  edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49,06 pay, 222.658 adet) oldu. Sedan otomobilleri %31,78 pay ve 144.228 adet satış ile H/B, %13,73 pay ve 62.305 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.

 

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre  değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %70,8 pay ile Van (102.757 adet), ardından %12,16 pay ile Kamyonet (17.656 adet), %11,29 pay ile Minibüs (16.390 adet) ve %5,75 pay ile Pick-up (8.343 adet) yer aldı.

 

2015 YILINA AİT GÖRÜNÜM 

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, 2015 Temmuz ayı tahminlerine göre  Dünya  için 2015 yılı büyüme tahmininin %3,3, 2016 yılı için ise %3,8 olduğunu görmekteyiz. Raporda, Dünyanın büyüme konusunda lokomotifi olan Amerika’daki büyüme hızının 2015 yılı için %2,5 ve 2016 yılı için %3,0 olacağı beklenmektedir. Türk otomotiv ihracatı için son derece önemli yer tutan Avrupa içinde büyüme hızının 2015 yılında %1,5 ve 2016  ılında da %1,7 seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.  

 

LMC Automotive, 2015 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2015 yılı ve 2016 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. 2015 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre  2015 yılı dünya toplam  otomotiv pazarının geçen yıla oranla %1,5 artışla, 91,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2016 yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %4,8 artışla 96,3 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor.  

 

LMC Automotive, 2015 yılı 2. Çeyrek itibariyle 2015 yılı ve 2016 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 2. Çeyrek sonuçlarına göre  2015 yılı  dünya toplam otomotiv üretiminin geçen yıla oranla %2,0 artışla, 92,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2016 yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %4,4 artışla yaklaşık 96,7 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor.

 

Türkiye’deki büyüme oranının 2014 Ekim ayında açıklanan Orta Vadeli Programa göre,  2015 yılında %4,0 ve 2016 yılında %5,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre, Türkiye için büyüme oranları 2015 yılı için %3,1, 2016 yılı için %3,6 olarak beklenmektedir.   

 

2015 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin adet aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir.   

 

Kaynak: http://www.haberturk.com/ekonomi/otomobil/haber/1123825-agustos-ayinda-otomotiv-satislari-yuzde-37-17-artti

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Kimdi o bakıyım kurlar arttı araba fiyatları arttı.. vergiler çok yüksek araba satılmıyor... halkta para yok vs diyen

 

millet çatır çatır alıyor yahu

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Abi siyasete girmeyeceğim biz orada bir şey paylaştık ama sen okumadıysan yorum yok. Lütfen siyasete kaymasın rica ediyorum o paylaştıkları mı oku sonra yaz.

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Abi siyasete girmeyeceğim biz orada bir şey paylaştık ama sen okumadıysan yorum yok. Lütfen siyasete kaymasın rica ediyorum o paylaştıkları mı oku sonra yaz.

 

bunun siyasi bir yanı yok kurlara ve seçim belirsizliğine rağmen  otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılının ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,18 artmış.

 

demekki insanlar geçen yılın aynı dönemine nereydeyse 2 kat daha fazla araç almış.

 

bu demektir ki itirazlarımız yersiz....

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Abi sen benim geçen konuda paylaştığımı okudun mu ? Okumadan yorum yapıyorsun bu araçlar kimlere satılıyor hepsi ortadadır. Sen sadece kendini haklı görmek ve bir görüşe sabit bağlanmışsın değişmiyorsun. Oku paylaştığımı orada sonra yorum yap. Bu araçlar halkamı satılıyor filoya mı ? Filoya satılan araçları halka satılmış gibi göremezsin. 

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Abi sen benim geçen konuda paylaştığımı okudun mu ? Okumadan yorum yapıyorsun bu araçlar kimlere satılıyor hepsi ortadadır. Sen sadece kendini haklı görmek ve bir görüşe sabit bağlanmışsın değişmiyorsun. Oku paylaştığımı orada sonra yorum yap. Bu araçlar halkamı satılıyor filoya mı ? Filoya satılan araçları halka satılmış gibi göremezsin. 

 

yahu filoya satılan araca insan binmiyor mu onlar insan değil mi..

 

Şirketler battığını söylediniz ülkede nasıl oluyorda iki katı daha fazla araç alıyor :))

 

Niye alıyorlarki .. işleri filan mı iyiye gidiyo yoksa. yoksa araba almak gibi hobileri mi var

 

Tüm dünyada satılan araç sayısı hesaplanırken bu şekilde hesaplanır..

 

Araştır gel dünyada araba satışlarını iki katına çıkaran başka ülke var mı bir bak bakıyım...

 

niye bu kadar araba satılıyor sence siz nasıl açıklıyorsunuz..

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Neyse ben vazgeçtim senle tartışmaktan gerek yok. Sen çunku herseyi kendine göre yorumluyorsun.

 

Size göre mi yorumlayım nasıl yapalım

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Bana göre yorumlamanıza gerek yok. Sadece ortada bir doğru var ona göre yorumlayin. Siz halk alıyor gibi bir izlenim yapıyorsunuz ben buna kızıyorum. Neyse diyorum siz bu görüşte devam edin. Ben size yine soru soracam asgari ücret alan insan nasıl araba alabilir ?

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Bana göre yorumlamanıza gerek yok. Sadece ortada bir doğru var ona göre yorumlayin.

 

pek:i Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılının ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,18 arttı.

 

Yaklaşık iki kat daha fazla otomobil satılmış.. kapiş

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Araç satışlarının artması ekonominin iyi veya kötü olduğunu göstermez. Buna birçok neden etki eder. Bayram yaklaşır araç Fiyatları tavan yapar özellikle ikinci el. Yaz gelir araç fiyatları artar. Banka genel merkezleri hwdef koyar şubeler bir yolunu bulur galerici ve bayilerle anlaşır kolay kredi çıkartır. Araç almak bir lüks değil ihtiyaçtır. İnsanlar parası olmasa bile borçla araba alırlar. Bankalar sırf taşıt Kredisi için hafta sonları personeli mesaiye bırakırlar. Ve heryıl bı hedefler artar, krediler çoğalır. Taşıt satışları artar borçlular daha da artar!!!

  • Beğen 2
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

otomobil satışı artmışsa şahane bir ülkede yaşıyoruz demektir beyler.

bu refahı çok sağolsun başka hangi hükümet sağlayabilirdi ki!!!?

o halde mevcut hükümetin tökezlemesini görmezden gelmeli, otomobil kredilerine abanmalı, koalisyonsyz direktoman iktidar olması için kayıtsız şartsız oy vermeliyiz..

ben de bi kac ay için neredeyse endişeye kapılıyordum ha..

  • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Araç satışlarının artması ekonominin iyi veya kötü olduğunu göstermez. Buna birçok neden etki eder. Bayram yaklaşır araç Fiyatları tavan yapar özellikle ikinci el. Yaz gelir araç fiyatları artar. Banka genel merkezleri hwdef koyar şubeler bir yolunu bulur galerici ve bayilerle anlaşır kolay kredi çıkartır. Araç almak bir lüks değil ihtiyaçtır. İnsanlar parası olmasa bile borçla araba alırlar. Bankalar sırf taşıt Kredisi için hafta sonları personeli mesaiye bırakırlar. Ve heryıl bı hedefler artar, krediler çoğalır. Taşıt satışları artar borçlular daha da artar!!!

 

Hımm ama bu veri sadece aylık değil 8 aylık. Yazıyla Sekiz

 

2015 yılı sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,18 

 

8 ay boyunca sizin yukarıda saydığınız trend sürmüş demek bu :)

 

ülkede kriz var diyoruz döviz artıyor diyoruz ama geçen yılın 8 ayına göre bu yol sekiz ay boyunca iki kat araba alıyor insanlar...

 

Alllah niyeki acaba

 

Kriz ortamlarında insanlar nakitte kalırlar döviz yükselme trendi sürüyor diyorsa dövize gücüm başlar ama halkımz bir önceki ylın neredeyse iki katı kadar araç almış.

 

Sizce niye böyle yapmışlar konut verileri açıklanmadı henüz gelince bakarız konutta alıyorlar mı

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Hımm ama bu veri sadece aylık değil 8 aylık. Yazıyla Sekiz

2015 yılı sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,18

8 ay boyunca sizin yukarıda saydığınız trend sürmüş demek bu :)

ülkede kriz var diyoruz döviz artıyor diyoruz ama geçen yılın 8 ayına göre bu yol sekiz ay boyunca iki kat araba alıyor insanlar...

Alllah niyeki acaba

Kriz ortamlarında insanlar nakitte kalırlar döviz yükselme trendi sürüyor diyorsa dövize gücüm başlar ama halkımz bir önceki ylın neredeyse iki katı kadar araç almış.

Sizce niye böyle yapmışlar konut verileri açıklanmadı henüz gelince bakarız konutta alıyorlar mı

Benim yazdığıma dikkat ederseniz sadece bayram için örnekler yer almıyor. Kredi değerleri herzaman artacaktır. Arada sırada ölü dönemler olabilir ama herzaman için kredi çeken sayısı artar.
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

Benim yazdığıma dikkat ederseniz sadece bayram için örnekler yer almıyor. Kredi değerleri herzaman artacaktır. Arada sırada ölü dönemler olabilir ama herzaman için kredi çeken sayısı artar.

 

hımm 8 ay boyunca kredi çeken sayısı artmış demek.

 

Kredi'nin şöyle bir özelliği var; borcunuzu zamana yayarak ödüyorsunuz dimi.

 

Bu durumda gelecek beklentinizin pozitif olması lazım. Yain gelecekte ben bu borcu öderim diye düşünen insan kredi çeker.

 

Buna beklenti endeksi denir ekonomide.

Kriz dönemlerinde geleceği dair beklenti endeksi negatife döner. insanlar kredi almazlar mal ve emtia alımı hızla azalır.

 

Ama bizde tersine bir trend var...

 

Bu durumda da ülkede kriz var insanlar umutsuz teziniz işlemez. En azından ekonomik gerçekler için bu tezin değeri yoktur.

 

Ama ideolojik yönelimler açısından bu tezin sizler için anlamı olabilir tabi.

 

Ben ideolojiyle ilgilenmem, önüme gelen veriye bakarım.

 

Ve gördüğüm şu olur; kriz var denen ülkede insanlar geçen yılın 8 ayına göre iki kat daha fazla araç almış.

 

Bu veriden çıkan sonuç bir ekonomist için şudur. Kriz tezi geçerli değil.

 

Şimdi konut verileri açıklanır yakında...ben onda da benzer bir trendin olmasını bekliyorum.

Benim yazdığıma dikkat ederseniz sadece bayram için örnekler yer almıyor. Kredi değerleri herzaman artacaktır. Arada sırada ölü dönemler olabilir ama herzaman için kredi çeken sayısı artar.

 

hımm 8 ay boyunca kredi çeken sayısı artmış demek.

 

Kredi'nin şöyle bir özelliği var; borcunuzu zamana yayarak ödüyorsunuz dimi.

 

Bu durumda gelecek beklentinizin pozitif olması lazım. Yain gelecekte ben bu borcu öderim diye düşünen insan kredi çeker.

 

Buna beklenti endeksi denir ekonomide.

Kriz dönemlerinde geleceği dair beklenti endeksi negatife döner. insanlar kredi almazlar mal ve emtia alımı hızla azalır.

 

Ama bizde tersine bir trend var...

 

Bu durumda da ülkede kriz var insanlar umutsuz teziniz işlemez. En azından ekonomik gerçekler için bu tezin değeri yoktur.

 

Ama ideolojik yönelimler açısından bu tezin sizler için anlamı olabilir tabi.

 

Ben ideolojiyle ilgilenmem, önüme gelen veriye bakarım.

 

Ve gördüğüm şu olur; kriz var%2

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

hımm 8 ay boyunca kredi çeken sayısı artmış demek.

Kredi'nin şöyle bir özelliği var; borcunuzu zamana yayarak ödüyorsunuz dimi.

Bu durumda gelecek beklentinizin pozitif olması lazım. Yain gelecekte ben bu borcu öderim diye düşünen insan kredi çeker.

Buna beklenti endeksi denir ekonomide.

Kriz dönemlerinde geleceği dair beklenti endeksi negatife döner. insanlar kredi almazlar mal ve emtia alımı hızla azalır.

Ama bizde tersine bir trend var...

Bu durumda da ülkede kriz var insanlar umutsuz teziniz işlemez. En azından ekonomik gerçekler için bu tezin değeri yoktur.

Ama ideolojik yönelimler açısından bu tezin sizler için anlamı olabilir tabi.

Ben ideolojiyle ilgilenmem, önüme gelen veriye bakarım.

Ve gördüğüm şu olur; kriz var denen ülkede insanlar geçen yılın 8 ayına göre iki kat daha fazla araç almış.

Bu veriden çıkan sonuç bir ekonomist için şudur. Kriz tezi geçerli değil.

Şimdi konut verileri açıklanır yakında...ben onda da benzer bir trendin olmasını bekliyorum.

Verileri beklemenize gerek yok. Konut kredileri de seçimden sonra neredeyse %2 oranında arttı. Kredi çeken borcunu öder diye bir kaide yok. Kara listeye giren, evine haciz konan, arabası elinden alınan birdünya insan var. Üstelik benim söylemlerim ideolojik değil altını çizerim. Bu durum herzaman böyleydi. Son hükümetten sonra konut kredileri de arttı. Birde şunu anlamıyorum. Birülkede kriz olduğunu anlamak için illa ekonomistlerden ve devlet makamında evet kriz var denilmesi mi bekleniyor. İlginç bir durum. Yani böyle birşey bu ülkede olmaz. Hiçbir lider o yumuşak koltuğu bırakmaz böyle bir yorumda da bulunmaz. Siz diyorsunuzki maaşı 2000 tl olan birisi ev almasın araba almasın. Bu adam para biriktiremezki nasıl alacak. Bunlar birer ihtiyaç ya kredi ile alır yada eşe dosta borçlanır.
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

 Paylaş


×
×
  • Yeni Oluştur...