Jump to content
crazy

Kış Lastigi Hakkındaki Kanun Nedir?

Tavsiye Edilen Mesajlar

crazy

yine bi kanun yine kendini bilmezler ordusu ile kanunu bilmenlerden yararlanan cete

  belki biraz agır oldu ama her kanunda her yeni bişeylerin mecburi oldugunda olan hep bize mi olur.

  a-) Beşiktaşda tafik polisine sordum bu kiş lastigi kanunu nedir diye 1aralıkdan itibaren araçında kiş lastıgı olmayan araçlara ceza kesilecek dedi.

  b-) Bi lastikçiye sordum ticari amaçlı araçlar mecburu 4 teker ticari olmayan araçlarda sadece ceken lastikler kiş lasıgı olacak dedi (önden çekiş ise ön 2 teker için )

  c-) gazetede okudum kiş lastiği mecburiyeti sadece ticari araçlar için gecerlidir,

  d-) internetde bi yerde ise karlı havada trafik çevirdiginde kiş lastıgı yok ise ceza kesilecektir

    bunlardan hangisi dogru.bu konuda tam olarak bilgi sahibi olan bi arkadaşımız beni andınlatırsa gercek sevinirim.

 

   

   

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Son Irlandalı

geçen gün bende jantçıya sordum ruhsatında hususi otomobil yazan araçlara zorunlu değilmiş kalan her araca mecburi. Ama herkes taksa da karşı şeritten istemdışı üstüme yanlayanlardan kaçmak zorunda kalmasam :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
NoooFearrrr

aslında işin doğrusu sadece ticarilere mecburi, fakat hususi araçların ticarilerden farklı tutulmasını anlayamadım, hususilerede bence mecburi olmalıydı, sonuçta hususi bir araçta kayarsa tüm trafik akışı tehlikeye girere, sanırım hususilere mecburi olmamasının sebebi kullancılarının karlı havada kullanma mecburiyetinin olmamasından ama ticariler mecburi olarak hez zaman trafikteler. Genede herkese mecburi olmalıydı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
İlhan

08.11.2012 tarihli resmi gazete içeriği

j) Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (B), ©, (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen kurallara uymayanlar hakkında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen personel tarafından aynı Kanunun 65 inci maddesinde belirtilen miktarlarda trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenir.

(3) Birinci fıkranın (j) bendine uymayan araçları denetlemeye, Bakanlığın yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının © bendi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir.

(4) Birinci fıkranın (j) bendine uymayan aracın işletenine 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (B) bendinin Bakanlığa verdiği yetki çerçevesinde 500 Türk Lirası tutarında üçüncü fıkrada belirtilen görevlilerce idari para cezası karar tutanağı düzenlenir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik 12/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Burak

Resmi Gazete'nin bu nüshasını veya web sayfası çıktısını arabada taşımak lazım. Konuya vakıf olmayan bir polisin gazabına uğrama ihtimaline karşı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
NoooFearrrr

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılır

  şu ibarede bir bölüme dikkat çekmek istiyorum bizim kullandığımız hususi araçlarda yolcu taşımak için değilmi biraz yoruma açık gibi geldi bana. zaten bir araç ya yolcu taşır yada yük her iki durumdada bence tüm araçlar kar lastiği kullanmalı.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Gökhan

Kesinlikle Gürhan, bizim arabalar sanki başka karayolunu kullanıyor. :)

Bencede hemen kanun düzenlenip tüm araçlara mecbur edilmeli.

Beraber çalıştığım arkadaşımda citroen nemolardan var. "Benim arabayı kapsamıyor" Diye iddia ediyor. Bende bekliyorum, ne zaman mayına çarpacak diye. :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
crazy

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kelimesi gercekden dikkat çekiçi her tarafa çekiyor konuyu

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
comealone

Resmi Gazete'nin bu nüshasını veya web sayfası çıktısını arabada taşımak lazım. Konuya vakıf olmayan bir polisin gazabına uğrama ihtimaline karşı.

Burak abi uygulama başlamadan önce trafikçileri yazılı veya sözlü olara bilgilendirmişlerdir muhtemelen.

Ulaştırma Bakanlığının Genelgesi

Sayı  :  B.11.0.KDG.0.17.00.02-225.09-22239    27/11/2012

Konu: Kış lastikleri

GENELGE

(2012/KDGM- 07 /DENETİM)

     

08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Araçların Yüklenmesine

İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik”in altıncı

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her

yılın 1  Aralık ile  1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiş

olup;  bu konudaki mevzuatın,  amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini ve uygulamada

oluşabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Buna göre:

(1) KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI

a) Kış lastiği; üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu

artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış

desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış

lastiği yerine geçer.

B) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm

kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma

Yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile

takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması

zorunludur.

c) Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki  tüm

lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur.

ç) Kamyonet, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine kayıtlı  otomobillerin tüm lastikleri ile

yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin

kış lastiği olması zorunludur.

d) Her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemle ve

varsa Bakanlıkça belirlenen arttırımlı sürelerle sınırlı olmak üzere şehir içi taşımacılıkta kış

lastiği uygulaması ile ilgili hususlar ortalama  yerel  sıcaklıklar dikkate alınarak  ilgili

Valiliklerce belirlenir ve uygulanır. Bu illerde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında bu

husus dikkate alınır.

(2) DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde;

a) Kamyon, çekici,  tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin

yanaklarında (M+S) işareti;  minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların  lastiklerinin

yanaklarında ise (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake)  işareti aranacaktır.

B) Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış

lastiği olması zorunludur.

c) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin

okunamaması halinde sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilir. (Ek-1 Kış lastiği

sırt desenleri)

d) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa

dahi, sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.

(3) İDARİ MÜEYYİDE

Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan araç sahipleri

için, basım işlemi Bakanlığımızca sürdürülen ve denetimle görevli olan Kurumlara  bilahare

gönderilecek olan  ”Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (655/KHK) İdari Para Cezası Karar Tutanağı”

kullanılarak  “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm

Toleransları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen miktarda idari para cezası karar tutanağı

düzenlenir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine

kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir ve izin verilen yerleşim

yerinin adı söz konusu idari para cezası karar tutanağı üzerinde belirtilir.

İdari para cezası tatbik edilen tüm araçlar için  kanıtlayıcı belge  olarak ruhsat ve ehliyet

fotokopisi ile mümkünse fotoğraf temin edilir.

(4) YÜRÜRLÜK

Bu Genelge, Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki diğer hükümler saklı kalmak üzere 1 Aralık

2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Genelge’de düzenlenen hususlar; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci,

28 inci ve 34 üncü maddeleri ile  08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm

Toleransları Hakkında Yönetmelik  çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza

vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

önümüzdeki sene muhtemelen hususi araçlara da zorunlu olacak. Duyum ve tahminler bu yönde.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Gökhan

...önümüzdeki sene muhtemelen hususi araçlara da zorunlu olacak. Duyum ve tahminler bu yönde.

İnşallah hemen geçiş yapılır. Ama takibini yaparlar mı bilemem.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Burak

İnşallah hemen geçiş yapılır. Ama takibini yaparlar mı bilemem.

İşin ucunda ceza ve cezaya bağlı prim (geçenlerde böyle bir haber vardı ) olursa hem de nasıl takip ederler :D

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
Selman

Aynı fikirde değilim, güney illerinde yaşayan ve arabasını sadece şehiriçinde kullanan bir vatandaş, mesela ben, niçin kar lastiği taksın?

Bir kere bunun bölge bölge il il ayırımının yapılması gerekir, böyle genellemelerle olmaz, ticari araçlar şehirlerarası yol yaptıkları için onları makul karşılarım ama özel araçları bırakın sahibi karar versin...

Devletin yapabileceği kar lastiği gerektiren yolları kesip, lastiği uygun olmayanları geçirmemekten ibarettir, bir kere 4 tane fazladan lastiği neremize sokacağız yıl boyunca?

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
İlhan

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgeyle, kış şartlarının ağır geçtiği 54 ilde otomobillere kış lastiği takma zorunluluğu getirildi.

Afyonkarahisar

Ağrı

Amasya

Ankara

Artvin

Bilecik

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çankırı

Çorum

Denizli

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gümüşhüne

Hakkari

Isparta

İstanbul

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Manisa

Muş

Nevşehir

Niğde

Sakarya

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Tunceli

Uşak

Van

Yozgat

Zonguldak

Aksaray

Bayburt

Karaman

Kırıkkale

Batman

Şırnak

Ardahan

Iğdır

Karabük

Düzce

Kaynak

Hasan Aytekin

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
tolgahan06

bence harkes kullanmalı fakat kanunen şahsi araçlar için yapabileceklerine inanmıyorum, bence bu sadace genelge , bunun iiçin trafik kanuna ekleme yapmaları lazım gibi neyse konuyu daha iyi bilen bir hukukçu arkadaş yorumlar heralde......

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
domestos

Geçen bi yerde okumuştum; 43 bin liraya alınan sıfır araç için 5 yılda 42 bin lira vergi ödeniyormuş...

Şimdi de lastik belası çıktı milletin başına, sanki doğru düzgün lastik kullanıyoruz da kış lastiğini takacağız...

Öncelikle bunu sağlayacak bi ekonomik sistem getir daha sonra benden kış lastiği iste, değerli bi arkadaşım bu gibi durumlarda hep şöyle derdi;

"hep anamı soruyorlar, hiç babamı soran yok"

:sopa:

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
NoooFearrrr

Bence Emniyet genel müdürülüğünün genelgesi yasaldır vede geçerlidir, illa kanunda tek tek belirtilmesi gerekmez kanuna uygun olması yeterlidir, hukuktaki mecburiyet sadece budur,

j) Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir.

    İlhan beyin yukarıda paylaştığı kanun maddesini ele alırsak maddenin ilk cümlesinideki ibare zaten eminiyetin yönetmeliğine temel olmaktadır ve bence çok doğru bir karardır, arabasına bir lastik almadığı için niye benim vede benim gibi tedbirli sürücülülerin canı malı tehlikeye düşsünki, bende aynı trafikte yol alıyorum, sadece onunlada kalmıyor sağda solda kayıp trafiği betbat ediyolar, sokak aralarında takılıp yolu kapayıyolar, anlayacağınız bizim toplulumuzda bu sorumluluk duygusu olmadığından bu mecburiyet geldi,  iyiki geldi.

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
tolgahan06

Bence Emniyet genel müdürülüğünün genelgesi yasaldır vede geçerlidir, illa kanunda tek tek belirtilmesi gerekmez kanuna uygun olması yeterlidir, hukuktaki mecburiyet sadece budur,

j) Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir.

    İlhan beyin yukarıda paylaştığı kanun maddesini ele alırsak maddenin ilk cümlesinideki ibare zaten eminiyetin yönetmeliğine temel olmaktadır ve bence çok doğru bir karardır, arabasına bir lastik almadığı için niye benim vede benim gibi tedbirli sürücülülerin canı malı tehlikeye düşsünki, bende aynı trafikte yol alıyorum, sadece onunlada kalmıyor sağda solda kayıp trafiği betbat ediyolar, sokak aralarında takılıp yolu kapayıyolar, anlayacağınız bizim toplulumuzda bu sorumluluk duygusu olmadığından bu mecburiyet geldi,  iyiki geldi.

herkesin kullanması hakkında hem fikirim, size katılıyorum benim anlatmak istediğim cam filmi, gbi olmasın sonu , herkesin kafasına göre yaptığı bir uygulama gibi, yarın öbür gün avukatın biri ankarad güneşli günde cezayı yer , mahkemeye itraz eder ve kazanır ondan sonra ayıkla pirincin taşını, yani böyle uygulamaya karşı değilim sadece daha kesin ve net yapılmalı böyle olmaz demekteyim, yarın öbürgün polis yaz ayında kış lastiği kullanana da ceza keserse ne yapıcaz.....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
tolgahan06

bide işin şu boyutu var ben 8 senedir aynı kışlık lastikleri kullanan insan tanıyorum , adamın lastiklerinin dişleri olduğu gibi duruyor ama lastik sertleşmesinden dolayı lastik olmuş bir taş, yani kısacası bişey yapılacaksa genel yapılsın , mesela muayne istasyonlarında 4 seneden fazla olan lastikler muayneden geçmez desinler, yani bir iş yapılıyorsa tam yapılsın , yarım yamalak değil.....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
İlhan

Birde lastik ile ilgili internette şöyle bir bilgiye ulaştım. Lastik satan bayilerin camlarında yada internetten satış yapan firmaların. Web sayflarında bu bildiriyi paylaşıyorlar.

Lastiğin raf ömrü ile ilgili, bilgi kirliliğini engellemek için. Güya bu yola başvurmuşlar.

http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=2334&l=1

post-6837-141695296309_thumb.jpg

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş
tolgahan06

ben buna kesinlikle katılmıyorum , bence sadece ticari manevra bunlar , adamlar bidafa kendileri satarken eski lastik diyorlar, ayrıca, dişi olsada kullanılmayan lastiklerin bile zamanla sertleştiği bir çoğumuz tarafından tecrube ile sabit, ayrıca doğru saklama koşulları bile şüphe içeriyor ben nerden bilicem o lastikcinin 5 yıl doğru sakladığını :)

güzel ülkemde altının bile eskisi yenisi varken.... :)

yarın öbür gün güzel lastikcilerimiz yeni tarihli lastiklere daha çok para istemeye başlar.....

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde PaylaşBilgi Bankası

Üye Haritası

MazdaClubTR Hakkında

2006 senesinin son günlerinde 20 kişi tarafından kurulan MazdaClubTR, Mazda tutkunu ve/veya sahibi binlerce üyenin katkısı ile Mazda konusunda oluşturulan en kapsamlı forum, haber ve bilgi bankasına sahip bağımsız bir topluluktur.

×
×
  • Yeni Oluştur...