Jump to content
İlhan

Hangi Ses Araçta Hangi Sorunun İşaretidir?

Tavsiye Edilen Mesajlar

İlhan
internette bir araştırma yaparken karşıma çıkan bu konuyu sizlerle de paylaşmak istedim. Biz otomobil kullanıcılarının muhakkak başına gelmiş yada her an gelebilecek "Ses" problemi konusuna değinilmiş bu makalede. Malum yaşanılan ses problemi tarifi anlatımı en zor problemlerden birisidir. Bazen sesin tanımını yada nereden geldiğini bir türlü çözemeyiz. Bizim forumda da oldukça fazla bu problemlerle ilgili konular açılıyor. Belki nispeten bir fayda sağalayabilir bu konu.. Keyifli forumlar diliyorum.
 
Alıntıdır
 
Araçlarımız aynen insanlarda olduğu gibi ters bir şey gittiği zaman bize çeşitli belirtilerle sorun olduğunu anlatmaya çalışırlar. Bu belirtiler kimi zaman egzoz dumanının rengi ve kokusu ile, kimi zaman performans düşüklüğü ile kimi zaman da dengesiz sürüş özellikleri ile olabilir. Ayrıca çeşitli yerlerden gelen farklı sesler de sorun olabileceğini gösteren önemli belirtilerdir. Bazı durumlarda hem performans değişikliği, hem koku hem de ses ile  kendini gösterebilen bu sorunlar bazen de tek bir belirti ile kendini gösterebilir.
motor-ar%25C4%25B1za-sesleri.jpg

Araçtan gelen sesler ise basit bir şeyin sonucu olabilirken bazen de büyük bir problemin habercisi olabilirler ve oldukça farklı tarz ve şiddette gerçekleşebilirler. Kimi zaman kabin içinden bu sesleri duymak mümkünken kimi zaman araç dışındayken bile duymak oldukça zor olabilir. Ayrıca aracın markasına, modeline, motor tipine ve yaptığı kilometreye göre değişebilecek olan bu sesler birbirleri ile de karıştırılabilir. Bununla beraber tarif edilene benzer bir ses başka bir bölümden de geliyor olabilir. Bu nedenle nereden geldiğini iyi anlamak ve aracımızı en kısa sürede servise götürmek gereklidir. 


Aşağıdaki derlediğimiz sesler bu konuda size fikir verecektir ancak tahmin ve tecrübe ötesine geçme ihtimali de vardır. Aracınızda duyacağınız seste ve örnek gösterdiğimiz seste de farklılık olabileceğini düşünerek yanılma ihtimaline karşı lütfen konuyu mutlaka servisinize danışın. Verilen bilgilerin tümü ön bilgi amaçlıdır. Takipçilerimizin eklemek istedikleri sesler var ise bize iletişim kısmından ulaşarak bildirmeleri yeterlidir.

 
Tıslama
 
Bahçe hortumundaki delikten basınçlı su sızmasına benzer olan bu tıslama sesi araçta bulunan hortumlarda kaçak olduğunu gösteriyor olabilir. Bu durum hortumda çatlak nedeniyle olabildiği gibi hortum kelepçesinin gevşek olmasından da kaynaklanabilmektedir. Özellikle eski model ve çok kilometre yapmış araçlarda kelepçe ve hortum birleşim yerlerinde hortum kauçuğunun özelliğini kaybetmesinden kaynaklanan kesikler ve çatlaklar meydana gelebilir. Bu kısımların tek tek kontrol edilmesinde fayda vardır.
 

 

hasarl%25C4%25B1%2Bso%25C4%259Futma%2Bhortumu%2Bve%2Bkelep%25C3%25A7e.jpg

Cızlama
 
Motor sıcakken stop ettiğinizde duyabileceğiniz ve tavada yüksek ısıda bir şey pişiyormuş gibi çıkan bu ses büyük ihtimalle motor yağı veya soğutma sıvısının sıcak egzoz manifolduna damlamasından çıkıyor olabilir. Bu da motorda veya soğutma sisteminde bir kaçağın olduğunu göstermektedir. Tıslama ve cızlama sesi birbirlerine oldukça benzediği için karıştırılabilir. Aşağıdaki videoda hem tıslamaya hem de cızlamaya benzeyen bir ses söz konusudur. Cızlama sesi genelde kesikli olur ve bu da  kaçağın sıcak noktaya damlamasıyla alakalıdır. 
 

 

egzoz%2Bmanifoldu%2Bve%2Bya%25C4%259F%2Bdamlamas%25C4%25B1.jpg

Çarpma
 
Çarpma sesi aracın birçok farklı yerinden geliyor olabilir. Ancak genel olarak amortisör sistemi bağlantılarından veya egzoz sistemindeki bağlantı noktaları şüpheli yerlerdir. Genellikle tekerlekler çukura düştüğünde duyulabilen bu sesler amortisör sistemindeki veya egzoz sistemindeki kauçuk bağlantıların (burçlar) yırtılması veya eskimesi gibi nedenlerle parçaların birbirlerine çarpması sonucu gerçekleşir.
 

 

s%25C3%25BCspansiyon%2Bpar%25C3%25A7alar%25C4%25B1.jpg

Ciyaklama
 
Bu tip sesler genellikle esnekliğini kaybetmiş olan eski motor kayışlarından gelir. Genellikle vantilatör kayışı ile alakalıdır. Diğer taraftan motor için oldukça hayati bir parça olan triger kayışı da çok ender olsa da bu tip sesler çıkarabilir. Kayışın esnek özelliğini kaybettiğini ve bu nedenle de istenen gerginliğin elde edilemediği anlaşılabilir.

 
Daha çok soğuk havalarda duyulması ise kauçuğun sertleşmesi ile alakalıdır. Yazlık oto lastikleri nasıl soğuk havalarda yumuşaklığını kaybediyorsa kayış da aynı şekilde soğuktan etkilenir. Bu ses motor ısınınca geçse de bazen artarak devam eder. Eskiyen bir triger kayışının kopması durumunda motorda büyük hasar meydana gelebilir. Radyatör kayışının kopması durumunda ile soğutucu fan dönmeyi bırakır ve motor sıvısının soğutulmasında sorun olur. Bu da motora hararet yaptırabilir. Bu nedenle ses uzun süre devam ediyorsa mutlaka değiştirmek gereklidir. 

hasarl%25C4%25B1%2Begzantrik%2Bkay%25C4%25B1%25C5%259F%25C4%25B1.JPG

Sürtme
 
Dönen iki metal parçanın birbirine sürtmesi şeklinde çıkan bu rahatsız edici ses oldukça yaygındır ve genellikle fren sistemi ile alakalıdır. Fren balatasının kalınlığının azalmasıyla arka kısmında bulunan metal muhafaza parçası metal fren diskine sürter ve bu sürtme sesinin oluşmasına neden olabilir. Metalin metale sürtmesi sonucu ise fren diskleri çizilir ve yeni fren balatası alınmasına rağmen frenlemede sorunlar yaşandığı gibi disklerin de değişmesi gerekebilir.
 
Araçlarda bulunan metalin metale sürtme ihtimali olan diğer ğarçalar ise rulmanlardır. Özelliğini kaybetmiş rulmanlardan çıkan sürtme sesi fren sisteminden gelen sesler  kadar belirgin olmayabilir ve çok dikkatli dinlenirse duyulabilir. Bozuk rulman sesi sadece sürtme değil uğultu olarak da hissedilebilir.
 

eski%2Byeni%2Bfren%2Bbalatas%25C4%25B1.jpg

Patırtı
 
Gücü tekerleklere aktaran miller üzerindeki mafsallarda bir sorun olduğu zaman bu ses ile karşılaşılabilir. Patırtı sesi daha çok trenin raylar üzerinde yol aldığı zaman çıkardığı kesikli sese benzer. Genellikle önden çekişli araçlarda hızlı dönüşler yaparken duyulan bu ses arka mafsallardan ender olarak duyulur. Karşılaşılabilecek en kötü durum ise hızlı girilen sert bir virajda bu mafsalın kopması ve gücün tekerleklere aktarılamaması ile sonuçlanabilir. Bu nedenle oldukça önemli ve belirgin bir sestir ve hatalı parçanın mutlaka değiştirilmesi gereklidir. Aksi halde büyük bir kazaya sebebiyet verebilir.

 

 

mafsal.jpg

Homurtu
 
Bu ses aslında yoruma açık bir sestir ve uğultu ile de karıştırılabilir. İnleme ve homurtu şeklinde seyreder ve genellikle hidrolik direksiyon pompasında bir sorun olduğunu gösterir. Diğer taraftan günümüzde satılan araçlar artık elektrik destekli direksiyon sistemlerine sahip olsa da trafikte bulunan araçların birçoğu hidrolik direksiyon sistemlerine sahiptir ve bu ses ile karşılaşabilirler. Hidrolik direksyon pompasının yataklarındaki hasar ve yağlama sorunu sonucu bu tip bir sorun ortaya çıkabilir.

 

 

hidrolik%2Bdireksiyon%2Bpompas%25C4%25B1%2Bar%25C4%25B1za.jpg

Şıkırtı
 
Genellikle motor silindirleri içerisinde erken ateşlemenin olması durumunda bu ses oluşabilir. Bozuk bujiler, silindirler içerisinde karbon birikmesi, yüksek oktanlı benzin, yakıt-hava karışımının yanlış olması, motorda hararet ve ateşleme zamanlarında hata olması oluşabilecek bu sesin sebeplerinden olabilir. En ileri safhada ise motorda vuruntulu çalışma meydana gelir ve büyük masrafa neden olabilir. Aşağıdaki videoda ateşleme düzeninin yapay bir şekilde bujilerin tek tek devre dışı bırakılması ile nasıl bozulduğunu görebilir ve bu nedenle oluşan şıkırtı sesini duyabilirsiniz.

 

 

vuruntu%2Bsonucu%2Bpiston.jpg

Tıkırtı
 
Şıkırtı sesi ile karıştırılabilecek bu sesin ana kaynağı subap mekanizması ile alakalı olabilir. Egzantrik mili yataklarındaki sorunlar, subap açıklık ayar sorunu ve subap mekanizması kaynaklı sorunlar sonucu tıkırtı sesleri gelebilmektedir. Devir arttıkça da bu ses aynı oranda artar. Sesin seviyesi ise sorunun büyüklüğünü gösterir ve ne kadar derinden ve çekiç tarzında vuruyorsa sorun o kadar büyüktür. 

 

 

sorunlu%2Begzantrik%2Byata%25C4%259F%25C4%25B1.jpg

Çıtırtı
 
Bir vidanın lavabo içerisine düşüp zıplamasına benzeyen bu çıtırtı sesi genellikle düz vitese sahip olan araçlardan gelir. Vitesleri değiştiriken gelmesi muhtemel olan bu sesin birçok farklı nedeni olabileceği gibi çok fazla kilometre yapmış olan araçlarda daha sık rastlanabilir. Duyulması durumunda mutlaka servise gösterilmelidir.

 

manuel%2B%25C5%259Fanz%25C4%25B1man.jpg

Uğultu
 
Bu ses tipi tekerleklerin bağlı olduğu yataklardan gelebildiği gibi arkadan çekişli araçların difransiyelinden de gelebilmektedir. Yıpranmış rulmanlar ve difransiyel dişlilerinin neden olabileceği bu ses her türlü devir bandında, hızlanırken, yavaşlarken veya sabit bir hızla giderken duyulabilir.

 

sorunlu%2Bdifransiyel%2Bve%2Brulman.jpg

Islık
 
Islık sesi genellikle turbo sisteminden gelir. Turbo pervaneleri çok yüksek hızlarda dönerler ve üzerinde döndükleri yatakların sistem tarafından çok iyi yağlanması gerekir. Yağlama işlemini ise motor yağı gerçekleştirir. Özellikle kullanım sonrası rölantide bir süre çalıştırılmayan turbo motorlarda pervane yataklarında sorun çıkabilmektedir. Bu sorun ise kendini güç kaybıyla beraber özellikle yüksek devirlerde kuvvetli ve alışılmışın dışında ıslık sesiyle birlikte gösterebilir. 
 
Diğer taraftan turbolardan az da olsa ıslık sesi her zaman gelir. Önemli olan bu ıslık sesinin yükselen devir ile artması ve daha önceki zamanlara göre oldukça belirgin olmasıdır. Dikkatli sürücüler artmış olan bu ıslık sesini rahatlıkla anlayabilirler. 
 

 

 

turbo%2Bkesit.jpg

 

Kaynak: SekizSilindir

 

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde PaylaşBilgi Bankası

Üye Haritası

MazdaClubTR Hakkında

2006 senesinin son günlerinde 20 kişi tarafından kurulan MazdaClubTR, Mazda tutkunu ve/veya sahibi binlerce üyenin katkısı ile Mazda konusunda oluşturulan en kapsamlı forum, haber ve bilgi bankasına sahip bağımsız bir topluluktur.

×
×
  • Yeni Oluştur...