Jump to content

MTV Gecikme Cezalarına Af geldi...!


Selman
 Paylaş

Tavsiye Edilen Mesajlar

Yeni bir vergi affı Meclis'ten geçti

İhtilaflı kamu alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla mükelleflere bir kez daha "uzlaşma" yolu açıldı. 18 aya varan taksitlendirme getiriliyor. Yeni tasarının getirdiği kolaylıklar:

20 Şubat 2008 07:03

İhtilaflı kamu alacaklarının tahsili amacıyla mükelleflere bir kez daha uzlaşma imkanı tanıyan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksit uzlaşma tutanağının düzenlendiği tarihi takip eden aydan başlaması ve 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde 2 oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor.

Vergi ziyaı cezası 3 kat (iştirak halinde bir kat) olarak uygulanan tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile bunlara bağlı usulsüzlük cezaları ve il özel idare ile belediyelere ait vergi resim ve harçlar uzlaşma kapsamı dışında tutuldu. Mükelleflerin düzenlemeden yararlanabilmeleri için; tarh edilen vergi, resim, harçlar ve fon payları ile kesilen cezalara karşı dava açmamaları, açılmış davalardan uzlaşma tutanağını imzaladıkları tarihte vazgeçmeleri şartı aranacak.

-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ-

1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisinin gecikme zammından vazgeçiliyor. Ancak bu, dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve verginin 30 Haziran 2008 tarihine kadar ödenmesi halinde mümkün olacak.

Daha önce ödenen gecikme zamları, mükellefin yazılı başvurusu üzerine iade edilecek. Ayrıca, borçlarını ödeyemez duruma gelen spor kulüplerinin, kaldırılan Federasyonlar Fonuna olan borçlarının tasfiyesine de imkan getiriliyor.

Tasarı, Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına getirilen istisna ile ilgili 31 Temmuz 2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin yapılan tarhiyatlardan vazgeçilmesini, tahakkuk eden tutarların ise terkin edilmesini (silinmesini) öngörüyor.

Kanunda, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliğe uyum sağlamak ve Vergi Usul Kanunu uyarınca 3 kat kesilen cezaların da uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında kaldığına açıklık getirmek amacıyla teknik bir düzenleme de yapıldı.

AA

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

dert olmaz mı abicim öyle bir dert ki, ben halen vergiyi yatırmadım ördeğin. 420 milyon vergi istiyor devlet baba ama galericiler sitesine gidip arabayı satıyorum diye sorsam gelecek teklifler 5-6 milyarın üstüne çıkmayacak. kasko yaptırayım diyerek teklif istesem sigortacılardan, verecekleri teklif 1500 ytl civarı olacak. bu kadar saçmalığın içinde üstüne bir de devlet baba yine zengin zümreyi kollayınca asabımın morali sinirleniyor.

+20 REP Benden sana  :clap:

Not:Her rep 95,35 puan değerindedir. :D

Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

benden de sana +21 rep :)

... satıcam sonunda o olacak.

O olmuyo işte maalesef olamıyo, bana bak ben arabayı haftada sadece 1 ya da 2 gün kullanıyorum, ama satılamıyo işte. Hem onu bırak bu satılsındı yok çok masraftı diye konuşanlar, satıldıktan sonra daha çok konuşurlar... :D
Yorum bağlantısı
Diğer Sitelerde Paylaş

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...